eWasabi

Raportowanie

DLA: KONTROLA PROCESU

eWasabi

System organizacji i nadzoru realizacji projektów zawierający raportowanie czasu pracy typu time-sheet.

WDROŻENIE 7 DNI

Desktop

Mobile