eGinger

Epayroll

DLA: KADRY I PŁACE

eGinger

Elektroniczny obieg dokumentów 
kadrowo-płacowych, eAkta kadrowe, terminy badań.

WDROŻENIE 14 DNI

Desktop

Mobile