SpiceSolutions

eCurcuma to system elektronicznego obiegu dokumentów – zamówień, faktur, umów i korespondencji. Jest istotnym dodatkiem do Twojej firmy. Wspomaga przepływ informacji w organizacji i kontrolę wydatków.

Uruchom demo

eWasabi prezentuje status realizacji i jednocześnie czas wykonania zadania w Twojej firmie. Raportuje efektywność działania i zarządzania.
Ostra przyprawa, po spróbowaniu praca nie smakuje już tak samo!

Uruchom demo

eGinger to elektroniczny obieg dokumentów kadrowo-płacowych związanych z pracownikami. Oferuje takie funkcjonalności jak: e-wnioski urlopowe, e-umowy, e-pit, ewidencja czasu pracy z geolokalizacją. Wypełnia obowiązki pracodawcy w zakresie ustaw.

Uruchom demo

Dodatek, który przekształca dane w możliwości. Raportowanie Business Intelligence. Analityczne dane finansowe online. Przejdź od danych, przez analizy do działania. Umożliwia podejmowanie świadomych i pewnych decyzji szybko i w wysokiej jakości.

Uruchom demo

ePepper to dedykowany dla Twojej organizacji OCR wyposażony w neuronowe sieci sztucznej inteligencji. Wczytuje dane z dokumentów i przepisuje je w pola wskazanego oprogramowania. Każde 100 dokumentów zdigitalizowanych OCR to oszczędność min. 3h

In progress

eMelissa to spokój uzyskany zdigitalizowaną weryfikacją kontrahentów, rozliczeń podatkowych (JPK) oraz sprawozdań finansowych. Sprawdza czy kontrahent jest zarejestrowany, czy jest podatnikiem VAT oraz czy jego nr konta bankowego jest na białej liście. Raportuje poprawność przygotowanych do MF plików JPK.

In progress

SpiceSolutions to software, digitalizacja, szybkość, elektroniczne dokumenty, oszczędność, e-faktury, e-workflow, decyzje, raportowanie, sztuczna inteligencja, boty, czas, rozwiązania, elastyczność, oraz mobilność.

OPROGRAMOWANIE DIGITALIZUJĄCE PROCESY DECYZJE ZARZĄDZANIE

O projekcie UE

SpiceSolutions Sp. z o.o. korzysta z Funduszy Europejskich w realizacji projektu pn. „Zakup modułowego, zaawansowanego systemu informatycznego drogą do wzrostu efektywności, innowacyjności i konkurencyjności SpiceSolutions Sp. z o.o.”

Nr projektu: RPLU.03.07.00-06-0159/20

Cel projektu to dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa prowadząca do wzrostu jego konkurencyjności i innowacyjności w oparciu o wdrożenie innowacyjnego systemu umożliwiającego znaczące udoskonalenie oferowanej usługi księgowo-kadrowej. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności i innowacyjności SpiceSolutions Sp. z o.o. zarówno w wymiarze rynku krajowego, jak również stanowić będzie źródło budowy potencjału przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży eksportowej.

Kluczowe efekty projektu to wprowadzenie innowacji na poziomie produktowym i procesowym oraz wzrost zatrudnienia.

Wkład Funduszy Europejskich: 849 800,00 PLN

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Copyrights SpiceSolutions 2022. All rights reserved.   |   Polityka prywatności   |   Projekt i wykonanie armadadesign.pl

software
digitalizacja
szybkość
elektroniczne dokumenty
Hello there
oszczędność
e-faktury
decyzje
raportowanie
sztuczna inteligencja
rozwiązania
elastyczność
mobilność
boty
czas
procesy
decyzje
zarządzanie
software
digitalizacja
szybkość
elektroniczne dokumenty
oszczędność
e-faktury
decyzje
raportowanie
sztuczna inteligencja
rozwiązania
elastyczność
mobilność
boty
czas
procesy
decyzje
zarząd
software
digitalization
speed
e-documents
Hello there
saving
e-Invoice
decisions
reporting
artificial intelligence
solutions
flexibility
mobility
bots
time
Processes
Decisions
Management
software
digitalization
speed
e-documents
saving
e-Invoice
decisions
reporting
artificial intelligence
solutions
flexibility
mobility
bots
time
processes
decisions
management
software
Digitalizzazione
Velocità
e-documents
Hello there
risparmio
fatture elettroniche
decisioni
Soluzioni
Intelligenza artificiale
solutions
Flessibilità
mobilità
Bot
tempo
Processi
Decisioni
Gestione
software
digitalizzazione
velocità
documenti elettronici
risparmio
fatture elettroniche
decisioni
reporting
Intelligenza artificiale
soluzioni
flessibilità
mobilità
bot
tempo
processi
decisioni
management