SpiceSolutions

eCurcuma is a system of electronic documents circulation – orders, invoices, contracts and correspondence. It is an essential addition to your business. It supports the workflow in the organization and control of costs.

Run demo

eWasabi presents the realization and simultaneously the time of task completion in your company. Reports the effectiveness of operations and management.

Hot spice – when you try, work does not taste the same anymore!

Run demo

eGinger is an electronic workflow of HR and payroll documents related to employees. It offers such functionalities as: e-holiday requests, e-contracts, e-pit, working time records with geolocation. Fulfils the employer’s obligations in accordance with law.

Run demo

An addition that turns data into opportunities. Business Intelligence reporting. Online financial analytics. Move from data through analytics to action. It enables you to make informed and confident decisions quickly and in high quality.

Run demo

ePepper is a dedicated OCR for your organization, equipped with neural artificial intelligence networks. It reads data from documents and rewrites them into the fields of the indicated software. Each 100 digitized OCR documents saves minimum 3 hours.

In progress

eMelissa is peace of mind obtained by digitized verification of contractors, tax settlements and financial statements. It checks whether the contractor is registered as a VAT taxpayer and whether his bank account number is on the white list. Reports the correctness of JPK files prepared for Ministry of Finance.

In progress

SpiceSolutions is software, digitization, speed, electronic documents, savings, e-invoices, e-workflow, decisions, reporting, artificial intelligence, bots, time, solutions, flexibility, and mobility.

SOFTWARE DIGITIZING PROCESSES DECISIONS MANAGEMENT

About EU Projects

SpiceSolutions Sp. z o.o. korzysta z Funduszy Europejskich w realizacji projektu pn. „Zakup modułowego, zaawansowanego systemu informatycznego drogą do wzrostu efektywności, innowacyjności i konkurencyjności SpiceSolutions Sp. z o.o.”

Nr projektu: RPLU.03.07.00-06-0159/20

Cel projektu to dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa prowadząca do wzrostu jego konkurencyjności i innowacyjności w oparciu o wdrożenie innowacyjnego systemu umożliwiającego znaczące udoskonalenie oferowanej usługi księgowo-kadrowej. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności i innowacyjności SpiceSolutions Sp. z o.o. zarówno w wymiarze rynku krajowego, jak również stanowić będzie źródło budowy potencjału przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży eksportowej.

Kluczowe efekty projektu to wprowadzenie innowacji na poziomie produktowym i procesowym oraz wzrost zatrudnienia.

Wkład Funduszy Europejskich: 849 800,00 PLN

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Copyrights SpiceSolutions 2022. All rights reserved.   |   Privacy policy   |   Projekt i wykonanie armadadesign.pl

software
digitalizacja
szybkość
elektroniczne dokumenty
Hello there
oszczędność
e-faktury
decyzje
raportowanie
sztuczna inteligencja
rozwiązania
elastyczność
mobilność
boty
czas
procesy
decyzje
zarządzanie
software
digitalizacja
szybkość
elektroniczne dokumenty
oszczędność
e-faktury
decyzje
raportowanie
sztuczna inteligencja
rozwiązania
elastyczność
mobilność
boty
czas
procesy
decyzje
zarząd
software
digitalization
speed
e-documents
Hello there
saving
e-Invoice
decisions
reporting
artificial intelligence
solutions
flexibility
mobility
bots
time
Processes
Decisions
Management
software
digitalization
speed
e-documents
saving
e-Invoice
decisions
reporting
artificial intelligence
solutions
flexibility
mobility
bots
time
processes
decisions
management
software
Digitalizzazione
Velocità
e-documents
Hello there
risparmio
fatture elettroniche
decisioni
Soluzioni
Intelligenza artificiale
solutions
Flessibilità
mobilità
Bot
tempo
Processi
Decisioni
Gestione
software
digitalizzazione
velocità
documenti elettronici
risparmio
fatture elettroniche
decisioni
reporting
Intelligenza artificiale
soluzioni
flessibilità
mobilità
bot
tempo
processi
decisioni
management